O firmie

Od ponad 20 lat prowadzimy z sukcesami działalność w branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego

Logotyp Drokan Spółka akcyjna

o nas

DROKAN S.A.

Wykonujemy rocznie od 1 do 2 milionów metrów kwadratowych stabilizacji gruntów metodą mieszania na miejscu służących jako podbudowy drogowe, wzmocnienie podłoża i nasypów. Wykonujemy prace drogowe o łącznej powierzchni 100.000 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowami.

Nasze produkty cechuje zgodność z normami i specyfikacjami technicznymi, w następstwie czego wadliwość i usterkowość w okresach gwarancyjnych niemalże nie występuje stanowiąc dowód na oczekiwaną przez inwestora jakość

+ 0
realizowanych projektów rocznie
+ 0
wykfalifikowanych pracowników
0 r.
debiut firmy Drokan na rynku
+ 0
zaufanych partnerów biznesowych

Współpraca

wyselekcjonowani partnerzy biznesowi

Dostawcami usług i materiałów budowlanych dla DROKAN S.A. są specjalistyczne i sprawdzone przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i projektowe, z którymi współpraca ma charakter wieloletni.

Zdobyte przez DROKAN S.A. doświadczenie oraz jasno sprecyzowana strategia i cele pozwalają umacniać osiągniętą pozycję oraz zaufanie zleceniodawców na rynku budownictwa drogowego.

Przez wiele lat naszej działalności, jako firma budowlana, odnieśliśmy wiele sukcesów i zostaliśmy uhonorowani wieloma prestiżowymi nagrodami. Dzięki naszym wysokiej jakości produktom i usługom, innowacyjnym rozwiązaniom oraz skutecznemu zarządzaniu biznesem, zyskaliśmy uznanie na rynku budowlanym. Wśród naszych wyróżnień znajdują się między innymi:

Dane podstawowe:

miasto Poznań

DROKAN S.A.  
Poznań, ulica Głuszyna 135,
61-329 Poznań

nieoznaczony

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

roboty budowlane klasyfikowane w sekcji F, dziale 42, grupie 42.1, klasie 42.11, podklasie 42.11.Z, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Pełny zakres przedmiotu działalności, o którym mowa w art. 5 statutu wykazuje się w dziale 3, rubryce 1 Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru 0000285379

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

DROKAN S.A. na mocy Decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wydanej w trybie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 ze zm.) posiada prawo ochronne na:


1. Znak towarowy słowno graficzny “DROKAN” (Decyzja DT/Z.397967, świadectwo nr 255366)
2. Znak towarowy słowny “drokan” (Decyzja DT/Z.397968, świadectwo nr 255367)
3. Znak towarowy graficzny (Decyzja DT/Z.397969, świadectwo nr 255368)

Informacje rejestracyjne:

Powstanie DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy umowy spisanej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Olafa Peretiatkowicza, położonej przy ulicy Libelta 1A pod pozycją Repertorium A 3492/1995.

Wpis DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Handlowego w dziale B, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 9662 o sygnaturze akt H.1439/95.

Wpis DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000047456 o sygnaturze akt PO.XXI NS-REJ.KRS/5439/01/334.

Powstanie DROKAN spółki akcyjnej i wpisanie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285379 o sygnaturze akt PO.XXI NS-REJ.KRS/014493/07/808 w związku z przekształceniem DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w DROKAN spółkę akcyjną.

Wykreślenie DROKAN spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000047456 o sygnaturze akt PO.XXI NS-REJ.KRS/016798/07/258.