Oferta

Zapraszamy do zapoznania się naszą ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół jest gotowy do pomocy i udzieli fachowej porady.

Zakres usług

Roboty drogowe, stabilizacja gruntu i wykonanie podbudów

Podstawowy zakres oferowanych produktów i usług DROKAN S.A. obejmuje kompleksowe:

  • roboty drogowe w zakresie budowy dróg, ulic, chodników, parkingów i placów manewrowych
  • stabilizację gruntu spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno, solitex)
  • wykonanie robót ziemnych (makroniwelacja terenu, wykopy, nasypy)
  • wykonanie podbudów nawierzchni autostrad i lotnisk,
  • wykonanie podbudów pod posadzki przemysłowe hal (produkcyjnych, magazynowych, przeładunkowych).

Roboty drogowe

DROKAN S.A. wykonuje rocznie ponad sto tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni, oraz ponad milion metrów kwadratowych wzmocnień podłoża i podbudów.

Przy wykonywaniu robót zwracamy szczególną uwagę na sprawne i terminowe wykonanie robót, dobór odpowiedniego typu i rodzaju sprzętu do wymaganej technologii wykonania robót, przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy.

Stabilizacja gruntu

DROKAN S.A. specjalizuje się robotach budowlanych z zastosowaniem technologii stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi. 

Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi jest technologią wykorzystywaną w budownictwie ziemnym do wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego, wzmocnienia gruntu przy budowie nasypów, a także w budownictwie drogowym do wykonywania dolnych warstw podbudów nawierzchni drogowych.

Roboty ziemne

DROKAN S.A. wykonuje rocznie około kilkanaście obiektów w zakresie robót ziemnych w ilościach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych.

Roboty ziemne to roboty budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczenie gruntu, ewentualnie ulepszenie właściwości gruntu dodatkowymi materiałami (mineralnymi, chemicznymi i spoiwami).